Sắp xếp theo:

* Đường kính mặt: 38mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
* Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
* Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
* Pin: 18h, Watch OS 3 

 • 10,490,000₫
 • * Đường kính mặt: 38mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 10,490,000₫
 • * Height: 38.6, Width: 33.3, Thickness: 1.05
  * Bluetooth, WiFi, Apple Watch OS

 • 10,350,000₫
 • * Đường kính mặt: 38mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3 

 • 10,490,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 10,790,000₫
 • * Đường kính mặt: 38mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3 

 • 10,490,000₫