Dell Nhập trong nước

Dell Inspiron 14 3476 8J61P1 9,890,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay 

Dell Inspiron 14 3476 C4I51121 12,150,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Inspiron 14 5480 70169218 24,980,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay 

Dell Inspiron 14 5482 70170106 Touch 22,450,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay 

Dell Inspiron 14 5482 C4TI7007W Touch 24,580,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay 

Dell Inspiron 15 N5570B - Silver 21,800,000₫ 23,990,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Inspiron 15 N5570C - Black 22,970,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Inspiron N3467 - 70119162 10,090,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Inspiron N7567A P65F001-TI78504W10 26,560,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V3578 NGMPF2 Black 12,870,000₫
Khuyến mãi:

Tặng Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay