Dell Vostro 14 5481

Dell Vostro V5481 70175946 24,990,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro V5481 V4I5229W 16,580,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay