Dell Vostro V5468C

Dell Vostro V5468C P75G001 TI54102W10 (Gray) 16,370,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB