Sắp xếp theo:

* Hệ điều hành Windows 10 Home 32bit  bản quyền

 • 2,530,000₫
 • * Hệ điều hành Windows 10 Home 64bit  bản quyền

 • 2,530,000₫
 • * Hệ điều hành Windows 10 pro 64bit  bản quyền

 • 3,520,000₫
 • * Hệ điều hành Windows 10 pro 32bit  bản quyền

 • 3,520,000₫
 • * Hệ điều hành dành cho máy chủ Windows Server Std 2016 64Bit English

 • 17,050,000₫
 • * Hệ điều hành dành cho máy chủ Windows Server Std 2012R2 64Bit English

 • 17,600,000₫