Laptop Vostro 5468

Dell Vostro 5468 VTI5019W- Gold 15,340,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5468 VTI5019-Gold 14,420,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB