Sắp xếp theo:

Bảo hành: 36 tháng

- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB 2133MHz 85W, 1/2
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U • 84,920,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W, 1/2
  - Bộ nhớ: 16Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 2U • 99,000,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W, 1/2
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 2U • 94,270,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W, 1/2
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 2U • 65,120,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W, 1/2
  - Bộ nhớ: 16Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 2U • 84,920,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel® Xeon® E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W (1/2)
  - Bộ nhớ: 16Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Tower 5U • 61,050,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel® Xeon® E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W (1/2)
  - Bộ nhớ: 8Mb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Tower 5U • 56,540,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1240 v5 3.5GHz 2133MHz 4C/8T (80W), 1/1
  - Bộ nhớ: 8Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 1U • 43,340,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1230 v5 3.4GHz 2133MHz 4C/8T (80W), 1/1
  - Bộ nhớ: 8Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 1U

 • 30,965,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220 v5 3.0GHz 2133MHz 4C/4T (80W), 1/1
  - Bộ nhớ: 4Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Rack 1U

 • 27,850,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  - Tên hãng: Lenovo
  - Bộ VXL: 1 x Xeon Xeon E3-1231 v3 3.4GHz 8MB 1600MHz 4C (80W), 1/1
  - Bộ nhớ: 4Gb
  - Ổ cứng: Option
  - Kiểu dáng: Tower 4U

 • 24,785,000₫
 • Bảo hành: 36 tháng

  Tên hãng: Lenovo 
  - Bộ VXL: 1 x Xeon Xeon E3-1220 v3 3.1GHz 8MB 1600MHz 4C (80W), 1/1 
  - Bộ nhớ: 4Gb 
  - Ổ cứng: Option 
  - Kiểu dáng: Tower 4U

 • 22,880,000₫

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • Liên hệ