MSI

MSI GT72VR 6RD Dominator Tobii (231XVN) 51,910,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GT72 6QE (Dominator Pro G) (1256XVN) 49,320,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GS40 6QE Phantom (217XVN) 32,170,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GE72 7RE Apache Pro (073XVN) 34,760,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GE62 7RE Apache Pro CAMO (676XVN) 31,600,000₫
Khuyến mãi:

Tặng Camo Squad Mouse pad + Camo Squad Bag

MSI GE62 7RE Apache Pro (411XVN) 32,660,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GP62 7RD Leopard (673XVN) 25,160,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

MSI GL62 7RDX (1034XVN) 25,430,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

MSI GL62 7RDX (1035XVN) 23,470,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB