Sắp xếp theo:


Bảo hành 12 tháng

* 1.1GHz dual-core Turbo Boost up to 2.2GHz) with 4MB L3 cache 
* 8GB of 1866MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based onboard flash storage 
* 12-inch Retina display with IPS technology 
* OS X El Capitan

 • 25,250,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.2GHz dual-core (Turbo Boost up to 2.7GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 512GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 27,860,000₫
 • 28,880,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.1GHz dual-core Turbo Boost up to 2.2GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 25,250,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 1.2GHz dual-core (Turbo Boost up to 2.7GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 512GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 28,880,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 1.1GHz dual-core Turbo Boost up to 2.2GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 25,250,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 1.2GHz dual-core (Turbo Boost up to 2.7GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 512GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 28,880,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.1GHz dual-core Turbo Boost up to 2.2GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 25,250,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.2GHz dual-core (Turbo Boost up to 2.7GHz) with 4MB L3 cache 
  * 8GB of 1866MHz LPDDR3, 512GB PCIe-based onboard flash storage 
  * 12-inch Retina display with IPS technology 
  * OS X El Capitan

 • 28,880,000₫