Apple Battery Charger MC500ZP/A

* Thiết kế: Kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn
* Hiệu suất: 6 viên pin AA NiMH 
*  Màu sắc: trắng

790,000₫

Giao hàng: 

Sạc pin Apple Battery Charger MC500ZP/A kit đi kèm với một bộ sạc kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, và có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH đã sẵn sàng để sử dụng. Các viên pin này có thể tái sử dụng đặc biệt .

Sạc pin Apple Battery Charger MC500ZP/A kit đi kèm với một bộ sạc kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, và có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH đã sẵn sàng để sử dụng. Các viên pin này có thể tái sử dụng đặc biệt .