Apple USB Ethernet Adapter MC704ZM/A

* Hỗ trợ MacBook Air kết nối mạng nội bộ
* Cổng kết nối: USB 2.0, RJ-45
* Hỗ trợ hiệu suất 10/ 100BASE-T.

1,100,000₫

Tiêu đề: 
Giao hàng: 

Dễ dàng kết nối máy tính MacBook Air của bạn tới một mạng Ethernet với USB Ethernet Adapter. Kết nối với cổng USB 2.0 của MacBook Air của bạn và cung cấp một kết nối RJ-45 hỗ trợ hiệu suất 10/ 100BASE-T.

Dễ dàng kết nối máy tính MacBook Air của bạn tới một mạng Ethernet với USB Ethernet Adapter. Kết nối với cổng USB 2.0 của MacBook Air của bạn và cung cấp một kết nối RJ-45 hỗ trợ hiệu suất 10/ 100BASE-T.