Apple USB SuperDrive MD564ZM/A

Bảo hành 6 tháng

Kết nối với MacBook Pro màn hình Retina, MacBook Air, iMac, Mac mini

2,000,000₫

Giao hàng: 

- Bạn có thể ghi cả CD và DVD với USB SuperDrive Apple. Đôi khi bạn muốn xem một bộ phim DVD, cài đặt phần mềm, tạo đĩa sao lưu, và nhiều hơn nữa. Dễ dàng bỏ túi du lịch của bạn khi bạn lên đường và chiếm ít không gian trên bàn làm việc hoặc khay bảng của bạn khi bạn đang làm việc. 

- Nó kết nối với MacBook Pro màn hình Retina, MacBook Air, iMac, Mac mini 

- Bạn có thể ghi cả CD và DVD với USB SuperDrive Apple. Đôi khi bạn muốn xem một bộ phim DVD, cài đặt phần mềm, tạo đĩa sao lưu, và nhiều hơn nữa. Dễ dàng bỏ túi du lịch của bạn khi bạn lên đường và chiếm ít không gian trên bàn làm việc hoặc khay bảng của bạn khi bạn đang làm việc. 

- Nó kết nối với MacBook Pro màn hình Retina, MacBook Air, iMac, Mac mini