Magic Trackpad MC380ZM/A

* Bàn rê đa điểm không dây
* Phù hợp với máy tính để bàn iMac.
* Thiết kế thông minh, linh hoạt

1,870,000₫

Giao hàng: 

Bàn rê điều khiển chuột đa điểm Magic Trackpad như ở máy tính MacBook, MacBook Pro của Apple, rất nhạy, phù hợp với máy tính để bàn iMac.

Bàn rê điều khiển chuột đa điểm Magic Trackpad như ở máy tính MacBook, MacBook Pro của Apple, rất nhạy, phù hợp với máy tính để bàn iMac.