Top 10 sản phẩm, công nghệ thú vị được chờ đợi trong năm 2018

Top 10 sản phẩm, công nghệ thú vị được chờ đợi trong năm 2018

Năm 2017 của thị trường di động đã kết thúc với không nhiều công nghệ mang tính đột phá. Giảm kích thước viền màn hình, tăng diện tích hiển thị ở mặt trước là một trong số ít những thay đổi đáng chú ý.Tuy nhiên, giống như bao năm qua,...Xem tiếp