Dell Gaming

DELL G3 Gaming G3579 256GB Black (Hàng nhập Khẩu) 22,900,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G3 Gaming G3579 Black (Hàng nhập Khẩu) 20,490,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G3 Gaming G3579-BTO Black (Hàng nhập Khẩu) 20,500,000₫ 25,200,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G3 Gaming i7 G3579 Black (Hàng nhập Khẩu) 24,500,000₫ 29,390,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 15 Gaming G5587 i5 Black (Hàng nhập Khẩu) 26,800,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 15 Gaming G5587 i7 256G Black (Hàng nhập Khẩu) 28,800,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 5542 i5 Black (Hàng nhập Khẩu) 29,350,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 5559 i5 Red (Hàng nhập Khẩu) 29,350,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 7037 i7-128 Red (Hàng nhập Khẩu) 27,250,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 7139 i7-128G Black (Hàng nhập Khẩu) 27,250,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 7835 i7-256G Black (Hàng nhập Khẩu) 30,200,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming 7873 i7-256G Red (Hàng nhập Khẩu) 30,200,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 Gaming G5587 i7-128G (Hàng nhập Khẩu) 27,250,000₫ 31,990,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G7 Gaming i7588-7378BLK - Black(Hàng nhập Khẩu) 34,390,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng