Dell Gaming

DELL G3 15 Gaming i5 G3579 Black (Hàng nhập Khẩu) 22,290,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G3 15 Gaming i7 G3579 Black (Hàng nhập Khẩu) 24,590,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G5 15 Gaming G5587 i7-128G Black (Hàng nhập Khẩu) 25,790,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL G7 Gaming i7588-7385 Black (Hàng nhập Khẩu) 27,990,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng