Giao nhận hàng hóa

Làm sao để biết chính xác khi nào tôi nhận được hàng giao?
Thời gian ước tính giao hàng từ 1-7 ngày làm việc. Trước khi giao hàng, đơn vị vận chuyển sẽ liên hệ với Quý khách để hẹn ngày và thời gian giao hàng.
Quý khách có thể đặt lịch hẹn với bộ phận giao hàng để chủ động chọn thời gian nhận hàng.

Bình luận