Lenovo Thinkpad

Lenovo Thinkpad E470 20H10033VA 14,220,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi Thinkpad chính hãng+ Chuột quang USB

Lenovo Thinkpad E470 20H10034VN 14,510,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi Thinkpad chính hãng

Lenovo Thinkpad E570 20H50048US Black (Hàng nhập khẩu chính Hãng) 13,630,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo Thinkpad E570 20H5A02FVA 14,490,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi Thinkpad chính hãng+ Chuột quang USB

Lenovo Thinkpad E570 20H5A02GVN 15,670,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi Thinkpad chính hãng+ Chuột quang USB

LENOVO ThinkPad L380 20M5S01500 18,420,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO ThinkPad L380 20M5S02E00 Silver 23,620,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO ThinkPad L480 20LSS01200 17,290,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo ThinkPad T470 20HEA03LVA 27,090,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi Thinkpad chính hãng+ Chuột quang USB

Lenovo ThinkPad T480 20L5000WUS (Hàng Nhập Khẩu) 19,290,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Lenovo ThinkPad T480 20L50011US (Hàng Nhập Khẩu) 29,790,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Lenovo ThinkPad X1 20KH002FUS 49,900,000₫ 55,990,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Lenovo ThinkPad X1 20KH002RUS (Hàng Nhập Khẩu) 51,000,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Lenovo ThinkPad X1 20KH002SUS (Hàng Nhập Khẩu) 33,500,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng