Sắp xếp theo:

Bảo hành 12 tháng

- Tốc độ in, copy: 35 trang/phút (A4)
- CPU 533 MHz - Memory : 512MB
- Khổ giấy A4 - A5;
- In/copy: Độ phân giải: 600x600dpi

 • 19,300,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 20 trang/phút (A4)

  - Màn hình LCD hiển thị 5 dòng - hỗ trợ Tiếng Việt

  - Khổ giấy: A3 - A5;

  - Độ phân giải: 600 x 600 dpi

  - RAM chuẩn: 128Mb

 • 23,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 28/21 trang/phút (A4) (BW/Color)
  - Tốc độ Scan: 19,7 trang/phút (A4) (600dpi/300dpi)
  - Bộ nạp đảo mặt bản gốc (DADF) và bản sao (Duplex) tự động
  - CPU 400 MHz - Memory : 768MB
  - Khổ giấy A4 - A5;

 • 34,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 20 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 53,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 25 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 62,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 30 trang/phút (A4) 

  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 89,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 25 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 105,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 35 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 137,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 55 trang/ phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 360,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 65 trang/ phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 490,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 75 trang/ phút (A4) BW
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 590,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 35 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng-hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 106,270,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 45 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng-hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 131,270,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 20 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 99,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 25 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 106,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 30 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 137,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 35 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 152,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 40 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 185,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 50 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 232,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 55 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 300,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 45 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 160,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 51 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 177,500,000₫