Dell XPS

Dell XPS 13 9365 70130588 38,310,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

DELL XPS 13 9370 i5 Rose Gold (Hàng nhập Khẩu) 29,300,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 13 9370 i5 Silver (Hàng nhập Khẩu) 29,300,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 13 9370 i7 Rose Gold (Hàng nhập Khẩu) 35,500,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 13 9370 i7 Silver (Hàng nhập Khẩu) 35,500,000₫ 41,300,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Dell XPS 15 9560 70126275 47,630,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

DELL XPS 15 9560 i5 (Hàng nhập Khẩu) 30,100,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 15 9570 i7/16G (Hàng nhập Khẩu) 41,000,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 15 9570 i7/256G (Hàng nhập Khẩu) 40,500,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

DELL XPS 15 9570 i7/512G (Hàng nhập Khẩu) 48,800,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Gói quà tặng (Túi Gearmax cao cấp + Chuột quang) trị giá 1 triệu đồng 

Dell XPS 9360 70148070 Silver 32,850,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell XPS 9370 415PX1 Silver 42,890,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell XPS 9370 415PX2 Silver 52,160,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell XPS 9560 70158746 Silver 51,150,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB