Sắp xếp theo:

Bảo hành 12 tháng

- Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

- Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

- Chức năng Scan

Bộ nhớ RAM: 256 MB

Kết nối mạng: TCP/IP v4/v6 ( lpd, Port9100)



 • 19,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng
  Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Bộ nhớ chuẩn: 4GB

   - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 44,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng
  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng
  - Chức năng Scan màu, Scan mạng
  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 46,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 51,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Chức năng Scan màu, Scan mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 53,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 59,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Chức năng Scan màu, Scan mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

   

 • 61,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 4G

  - Chức năng Copy

  - Chức năng in

  - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

 • 73,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng Copy

  - Bộ nhớ: 4G

  - Chức năng in

   - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

  - Chức năng quét Scanner ( Scan màu)


 • 75,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng Copy

  - Chức năng in

  - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

 • 90,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).


 • 92,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 512 MB

  - Chức năng in

  - Chức năng quét

  - Kết nối: USB 2.0, Ethenrnet 100BASE-TX/10 BASE – T

 • 24,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 512 MB
  - Chức năng in
  - Chức năng quét
  - Kết nối: USB 2.0, Ethenrnet 100BASE-TX/10 BASE – T

 • 25,000,000₫