Sắp xếp theo:

Bảo hành: 12 tháng

* Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. Trắng đen/Màu.

* In 2 mặt tự động.

* Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

* Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

* Trọng lượng: 16.3kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 19,290,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. Trắng đen/Màu.

  * Khổ in A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, linux.

  * Trọng lượng: 15.3kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 13,890,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan. Trắng đen/Màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16k.

  * Công suất in tối đa 20000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 7,520,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Trắng đen/Màu, Đa nhiệm. Công nghệ laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16K.

  * Công suất in tối đa 20000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 16kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 8,580,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan. Trắng đen/Màu.

  * Công nghệ laser. In 2 mặt.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15.3kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 12,540,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: in, khổ in A4, B5, A6  

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Công nghệ máy in: ENERGY STAR® certified

  *Hệ điều hành tương thích: Windows


 • 1,170,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, wireless, khổ in A4, B5, A6

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn: 64MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows


 • 2,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng:in, copy, scan, khổ in A4, B5, A6

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Công nghệ máy in: ENERGY STAR® certified

  *Hệ điều hành tương thích: Windows


 • 1,870,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, wireless, khổ in A4, B5, A6

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Công nghệ máy in:ENERGY STAR® certified

  *Hệ điều hành tương thích: Windows


 • 2,210,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, wireless, fax.

  *Công suất in tối đa:1000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac


 • 2,690,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, photo. khổ in A4, A5, A6, B5

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn:64 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Window,  Linux


 • 2,750,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng:Print, copy, scan, wireless, fax.

  *Công suất in tối đa: 1000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac


 • 3,280,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, Copy, Scan, Photo, Web, đa nhiệm, khổ in A4, A5, A6, B5

  *Công suất in tối đa: 1000trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac


 • 3,550,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in Trắng đen/Màu. Công nghệ laser.

  * Khổ in A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8k, 16k.

  * Công suất in tối đa 15000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 16 trang /phút. In màu 4 trang/phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8MB SDRAM, 128MB Flash.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.1kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 6,070,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, công nghệ laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16K.

  * Tốc độ in 43 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 11.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 26,370,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, công nghệ laser. Khổ in: A4.

  * Công suất in tối đa 150000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 45 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux, Mac.

  * Trọng lượng: 11.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 20,200,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in công nghệ in laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 150000 trang/ tháng. 

  * Tốc độ in 43 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 33,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in Laser, in 2 mặt tự động.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 100000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 43 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 11.6kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 13,120,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B6.

  * Công suất in tối đa 100000 trang/ tháng.

  * Tốc độin 43 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 11.4kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 11,570,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in. khổ in: A4, A5, A6, B5.

  * Công suất in tối đa: 25000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in: 30 trang A4/phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 10kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 5,370,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16k.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 18 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.2kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 12,050,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16k.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Thời gian in trang đầu tiên: 11.5s.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 11.4kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 8,680,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * In 2 mặt tự động. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng. Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 18.9kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 15,430,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * In 2 mặt tự động. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng. Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 18.9kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 17,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6. Công nghệ in laser.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 17.5kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 12,540,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in. Khổ In A4.

  * Công suất in tối đa: 80000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 8.58kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 6,090,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in. Khổ in A4, A5, A6, B5, B6.

  * In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa: 80000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 8.58kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 8,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. In đen trắng. Đa nhiệm.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa 80000 trang/ tháng.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 28.35kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 16,050,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K. In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa 80000 trang/ tháng.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.86kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 16,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Tốc độ in:23 trang A4/ phút

  * Công suất in tối đa:10000 trang/tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows

  * Trọng lượng: 4,7kg

 • 2,370,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Scan, Copy, Scan to PDF, Scan to Email
  * Độ phân giải 2400 x 4800 dpi, 48-bit màu
  * Tốc độ: 10 x 15 cm (4 x 6 in) color photo to file (200 dpi, 24-bit, tiff)
  * Tuổi thọ máy Scan: ít nhất 26000 lần scan
  * Kết nối: 1 Hi-Speed USB Tương thích Windows, Mac
  * Kích thước373 x 274 x 44.5 mm. Trọng lượng: 1.76 kg.

 • 2,098,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, Khổ in A4.

  * Tốc độ in: 23 trang A4/ phút Chất lượng in (dpi): 600 x 600 dpi.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows. Trọng lượng: 4.7 kg.

  * Xuất xứ: Việt Nam.

 • 2,670,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, khổ in A4.

  * In 2 mặt tự động.

  * Tốc độ in: 25 trang A4/ phút. Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 6.6kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 4,320,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  Chức năng: in,Công nghệ laser.

  Khổ in: A3, A4, A5, B4, B5, 16K.

  Công suất in tối đa 65000 trang/ tháng.

  Tốc độ in 35 trang A4 /phút.

  Công nghệ mực in: Jet Intelligence.

  Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  Trọng lượng: 17kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 22,030,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, scan, copy. Khổ in A4.

  * Đa nhiệm, chức năng phóng to/thu nhỏ bản copy.

  * Công suất in tối đa: 8000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 8kg- Xuất xứ: Việt Nam.

 • 4,160,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, scan, copy, fax.

  * Khổ in A4. Chạy đa nhiệm.

  * Công suất in tối đa: 8000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 9.1 kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 4,970,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, copy, scan, khổ in A4.

  * Tốc độ in: 22 trang A4/ phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows.

  * Trọng lượng: 6.8kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 3,300,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, copy, scan, fax khổ in A4. Đa nhiệm.

  * Công suất in tối đa: 10000 trang/tháng.

  * Tốc độ in: 22 trang A4/ phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows.

  * Trọng lượng: 7.6kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 4,270,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, copy, scan, fax. Khổ in A4. Đa nhiệm.

  * Công suất in tối đa: 10000 trang/tháng.

  * Tốc độ in: 22 trang A4/ phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 7.6kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 5,150,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, copy, scan, khổ in A4. Đa nhiệm.

  * Công suất in tối đa: 10000 trang/tháng.

  * Tốc độ in: 22 trang A4/ phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 6.8kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 4,160,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, scan, copy, fax. Đa nhiệm.

  * In 2 mặt tự động, Khổ in A4.

  * Công suất in tối đa: 30000 trang/tháng.

  * Tốc độ in: 25 trang A4/ phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac.

  * Trọng lượng: 11.1kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 7,800,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, scan, copy, fax. Đa nhiệm.

  * In 2 mặt tự động, Khổ in A4.

  * Công suất in tối đa: 30000 trang/tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 9.4kg. Xuất xứ: Việt Nam.

 • 8,350,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng:in, copy, scan, đa nhiệm

  *Công suất in tối đa: 500 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn:256 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac


 • 8,320,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng:Print, copy, scan, fax, đa nhiệm, khổ in A4, A5, A6

  *Công suất in tối đa: 20000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn:1GB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows


 • 3,560,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, fax, đa nhiệm, khổ in A4, A5, A6

  *Công suất in tối đa: 20000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn:1GB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows,  Linux


 • 4,160,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: in, khổ in A4, A5, A6, B5, In 2 mặt

  *Công suất in tối đa: 30000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB

  *Hệ điều hành tương thích: Window,  Linux


 • 4,340,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng:Print, Fax, Scan and Copy

  *Công suất in 25,000 trang/ tháng

  *Bộ nhớ ram: 128 MB

  *Chức năng đặc biệt: In mạng không dây và có dây, in 2 mặt tự động • 5,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, fax

  *Công suất in: 30,000 pages/ tháng,

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, linux • 9,770,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS),

  * Công suất in tối đa:12000 trang/tháng

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn:16 MB

  * Hệ điều hành tương thích:Windows, Linux.


 • 4,990,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  *Chức năng: Print, copy, scan, fax, Web, Đa nhiệm,

  *Công suất in tối đa:12000 trang/tháng

  *Bộ nhớ tiêu chuẩn:256 MB

  *Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac


 • 7,730,000₫