Kiểm tra đơn hàng

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi?
Quý khách hàng có thể tra cứu trực tuyến 24/7 tình trạng đơn hàng bằng cách làm theo hướng dẫn sau:
- Tại website www.nama.vn, chọn nút "Kiểm tra đơn hàng" trên thanh menu đầu trang,
- Chọn phương thức kiểm tra đơn hàng theo Số điện thoại hoặc Email,
- Bấm nút "Xem ngay" để xem tình trạng đơn hàng và lịch sử mua hàng.

Bình luận