Đổi trả sản phẩm và hoàn tiền

Làm sao để biết tình trạng đơn hàng đổi trả?
Khi sản phẩm của Quý khách thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của Chính sách đổi trả, Quý khach có thể gửi yêu cầu đổi trả sản phẩm về cho Nama.vn tại phần Liên hệ.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tình trạng đơn hàng, Nama.vn sẽ gửi thông báo đến cho Quý khách về việc tiến hành gửi sản phẩm thay thế hoặc thực hiện hoàn tiền 100% theo yêu cầu.

Bình luận