Sắp xếp theo:

Bảo hành 12 tháng

- Tốc độ in, copy: 35 trang/phút (A4)
- CPU 533 MHz - Memory : 512MB
- Khổ giấy A4 - A5;
- In/copy: Độ phân giải: 600x600dpi

 • 19,300,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 20 trang/phút (A4)

  - Màn hình LCD hiển thị 5 dòng - hỗ trợ Tiếng Việt

  - Khổ giấy: A3 - A5;

  - Độ phân giải: 600 x 600 dpi

  - RAM chuẩn: 128Mb

 • 23,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 28/21 trang/phút (A4) (BW/Color)
  - Tốc độ Scan: 19,7 trang/phút (A4) (600dpi/300dpi)
  - Bộ nạp đảo mặt bản gốc (DADF) và bản sao (Duplex) tự động
  - CPU 400 MHz - Memory : 768MB
  - Khổ giấy A4 - A5;

 • 34,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 20 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 53,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 25 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 62,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 30 trang/phút (A4) 

  - Màn hình cảm ứng - hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 89,220,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 25 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 105,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 35 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 137,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 55 trang/ phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 360,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 65 trang/ phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 490,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 75 trang/ phút (A4) BW
  - CPU: 1.8 GHz; RAM: 2Gb; HDD: 160GB (max:1TB)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - In/Copy liên tục: 1-9.999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 590,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 35 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng-hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 106,270,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ in, copy: 45 trang/phút (A4)
  - Màn hình cảm ứng-hỗ trợ Tiếng Việt
  - Khổ giấy: A3-A5, in 2 mặt tự động (duplex)
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)
  - RAM chuẩn: 256 Mb - Tối đa: 512 Mb

 • 131,270,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 20 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 99,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 25 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 106,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: (A4) 30 trang/phút (BW/Color)
  - Khổ giấy A3-A5
  - CPU: 1.66Ghz - RAM: 2GB (mặc định)
  - HDD: 250GB (mặc định)
  - In/Copy liên tục 1-999 bản; in 2 mặt tự động
  - Phóng to - thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải in: 1200x1200 dpi

 • 137,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 35 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 152,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 40 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 185,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 50 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 232,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 55 trang/phút (đen/màu)
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)
  - In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%
  - Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • 300,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 45 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 160,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Tốc độ sao chụp: 51 trang/phút (A4) BW
  - Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)
  - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DADF – AG1
  - Chức năng in đảo mặt tự động (Duplex)
  - CPU: 1.8 GHz. / HDD: 160GB
  - RAM: 1.256Gb (chuẩn), 1.768Gb (tối đa)

 • 177,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Chức năng Scan

  Bộ nhớ RAM: 256 MB

  Kết nối mạng: TCP/IP v4/v6 ( lpd, Port9100) • 19,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng
  Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Bộ nhớ chuẩn: 4GB

   - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 44,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng
  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng
  - Chức năng Scan màu, Scan mạng
  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 46,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 51,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Chức năng Scan màu, Scan mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 53,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB,

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 • 59,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Chức năng Scan màu, Scan mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

   

 • 61,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 4G

  - Chức năng Copy

  - Chức năng in

  - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

 • 73,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng Copy

  - Bộ nhớ: 4G

  - Chức năng in

   - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

  - Chức năng quét Scanner ( Scan màu)


 • 75,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng Copy

  - Chức năng in

  - Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-T

 • 90,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng

  Bộ nhớ chuẩn: 4GB

  - Chức năng in laser đen trắng, in qua mạng

  - Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).


 • 92,000,000₫
  • Thiết bị đa chức năng: copy, in, quét
  • Tốc độ in: 24 ppm (đơn sắc)
  • Khay giấy cassettes tùy chọn để tăng thêm dung lượng giấy cấp
 • 49,590,000₫
  • Thiết bị làm việc đa chức năng có kết nối mạng: sao chụp, in, quét màu
  • Tốc độ làm việc: 20 trang/phút
  • Thời gian khởi động: 7,9 giây
  • Tính năng chụp thẻ ID và kết hợp nhiều tài liệu trên một trang giấy
 • 21,990,000₫
  • Thiết bị làm việc đa chức năng có kết nối mạng: sao chụp, in, quét màu
  • Tốc độ làm việc: 22 trang/phút
  • Thời gian khởi động: 7,9 giây
  • Tính năng chụp thẻ ID và kết hợp nhiều tài liệu trên một trang giấy
 • 22,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 512 MB

  - Chức năng in

  - Chức năng quét

  - Kết nối: USB 2.0, Ethenrnet 100BASE-TX/10 BASE – T

 • 24,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Bộ nhớ: 512 MB
  - Chức năng in
  - Chức năng quét
  - Kết nối: USB 2.0, Ethenrnet 100BASE-TX/10 BASE – T

 • 25,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng
  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, scan qua mạng
  - Khổ giấy sao chụp: A3 – A5
  - Tốc độ copy: 22 trang A4/phút, 12 trang A3/phút
  - Bộ nhớ chuẩn: 256MB

 • 16,990,000₫
 • Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, scan qua mạng

  Khổ giấy sao chụp: A3 – A5

  Tốc độ copy: 22 trang A4/phút, 12 trang A3/phút

  Bộ nhớ chuẩn: 256MB

 • 17,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng

  - Màn hình LCD hiển thị 4 dòng, Bộ nhớ chuẩn: 256MB

  - Khổ giấy sao chụp: A3 – A5

  - Tốc độ copy: 23 trang A4/phút, 10 trang A3/phút

 • 24,650,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng
  - Màn hình LCD hiển thị 4 dòng, Bộ nhớ chuẩn: 256MB
  - Khổ giấy sao chụp: A3 – A5
  - Tốc độ copy: 23 trang A4/phút, 10 trang A3/phút

 • 28,500,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Lõi pin Polymer cao cấp nhất
  - Thiết kế rất mỏng và thời trang, cầm gọn trong lòng bàn tay
  - Tích hợp công nghệ sạc nhanh cả đầu vào lẫn đầu ra
  - Hiệu suất tăng cao so với các sản phẩm đời trước
  - Tích hợp cổng Micro USB thời thượng

 • 26,600,000₫