Sắp xếp theo:

Bảo hành: 12 tháng

* Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. Trắng đen/Màu.

* In 2 mặt tự động.

* Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

* Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

* Trọng lượng: 16.3kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 19,290,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. Trắng đen/Màu.

  * Khổ in A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, linux.

  * Trọng lượng: 15.3kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 13,890,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan. Trắng đen/Màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16k.

  * Công suất in tối đa 20000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 7,520,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Trắng đen/Màu, Đa nhiệm. Công nghệ laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16K.

  * Công suất in tối đa 20000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 16kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 8,580,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan. Trắng đen/Màu.

  * Công nghệ laser. In 2 mặt.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15.3kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 12,540,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in Trắng đen/Màu. Công nghệ laser.

  * Khổ in A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8k, 16k.

  * Công suất in tối đa 15000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 16 trang /phút. In màu 4 trang/phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8MB SDRAM, 128MB Flash.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.1kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 6,070,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, công nghệ laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, 16K.

  * Tốc độ in 43 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 11.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 26,370,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in, công nghệ laser. Khổ in: A4.

  * Công suất in tối đa 150000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 45 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux, Mac.

  * Trọng lượng: 11.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 20,200,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in công nghệ in laser.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B6, 16K.

  * Công suất in tối đa 150000 trang/ tháng. 

  * Tốc độ in 43 trang A4 /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 15.8kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 33,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in Laser, in 2 mặt tự động.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 100000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 43 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 11.6kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 13,120,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B6.

  * Công suất in tối đa 100000 trang/ tháng.

  * Tốc độin 43 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux.

  * Trọng lượng: 11.4kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 11,570,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16k.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 18 trang /phút.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.2kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 12,050,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16k.

  * Công suất in tối đa 30000 trang/ tháng.

  * Thời gian in trang đầu tiên: 11.5s.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 11.4kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 8,680,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * In 2 mặt tự động. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng. Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 18.9kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 15,430,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * In 2 mặt tự động. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng. Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 18.9kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 17,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: Máy in Laser, in Trắng đen/Màu.

  * Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6. Công nghệ in laser.

  * Công suất in tối đa 50000 trang/ tháng.

  * Tốc độ in 27 trang /phút.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 17.5kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 12,540,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: in. Khổ in A4, A5, A6, B5, B6.

  * In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa: 80000 trang/ tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 8.58kg - Xuất xứ: Việt Nam.

 • 8,360,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. In đen trắng. Đa nhiệm.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K.

  * In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa 80000 trang/ tháng.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 28.35kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 16,050,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Chức năng: In, Copy, Scan, Fax. Đa nhiệm. In đen trắng/màu.

  * Công nghệ laser. Khổ in: A4, A5, A6, B5, B6, 16K. In 2 mặt tự động.

  * Công suất in tối đa 80000 trang/ tháng.

  * Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  * Trọng lượng: 12.86kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 16,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Tốc độ in:23 trang A4/ phút

  * Công suất in tối đa:10000 trang/tháng.

  * Hệ điều hành tương thích: Windows

  * Trọng lượng: 4,7kg

 • 2,370,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  Chức năng: in,Công nghệ laser.

  Khổ in: A3, A4, A5, B4, B5, 16K.

  Công suất in tối đa 65000 trang/ tháng.

  Tốc độ in 35 trang A4 /phút.

  Công nghệ mực in: Jet Intelligence.

  Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB.

  Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux.

  Trọng lượng: 17kg - Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 22,030,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Scan tài liệu trắng đen, màu Độ phân giải 600dpi và độ sâu màu 48 bit
  * Công suất scan lên đến 100 trang/ngày.
  * Có thể scan được bao thư, thẻ, nhãn, séc.. hỗ trợ ADF

 • 5,190,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  - Công nghệ scan CCD.

  - Độ phân giải 2400 x 4800 dpi, 48-bit màu.

  - Kết nối:1 Hi-Speed USB

  - Tương thích Windows, Mac


 • 1,540,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Máy scan 2 mặt tự động dạng cuộn giấy, khổ A4.
  * Chất lượng scan 600 dpi.
  * Khay nạp giấy tự động 50 trang.
  * Tốc độ scan nhanh 25 trang/phút (50hình/phút).
  * Công suất scan 4000 trang/ngày.

 • 17,860,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Scan tài liệu trắng đen và tài liệu màu với độ phân giải 600dpi và độ sâu màu 24 bit.
  * Scan 2 mặt tự động tốc độ lên đến 50 trang/phút (100 hình ảnh/phút)
  * Khay nạp giấy tự động đa kích thước 100 trang.
  * Công suất scan lớn lên đến 3000 trang/ngày.

 • 32,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Scan tài liệu trắng đen và tài liệu màu với độ phân giải 600dpi và độ sâu màu 48 bit.
  * Scan 2 mặt tự động tốc độ lên đến 45 trang/phút (90 hình ảnh/phút)
  * Khay nạp giấy tự động đa kích thước 50 trang.
  * Công suất scan lớn lên đến 3000 trang/ngày.

 • 25,060,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng


  - Độ phân giải lên đến 600 dpi

  - Tốc độ scan màu nhanh

  - Trang bị USB 2.0 phổ biến hiện nay

  - Công suất scan lên đến 2000 trang/ngày.


 • 7,580,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Scan Flatbed, ADF, kích thước tối đa A4. Scan 2 mặt
  * Chất lượng file scan: độ phân giải 600 x 1200 dpi, 24-bit màu.
  * Công suất scan 1500 trang/ngày

 • 10,780,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  - Khổ giấy: A4/A5

  - Scan hai mặt: có

  - Cổng giao tiếp: USB

  - Độ sâu màu sắc: Bit depth: 24-bits external 48-bits internal


 • 10,700,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Scan Flatbed, ADF, kích thước tối đa A4
  * Scan tự động 2 mặt
  * Công suất scan: 3000 trang/ngày.

 • 16,570,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * Kích thước tối đa A4, scan tự động 2 mặt.
  * Công suất scan3000 trang/ngày.
  * Chức năng: Scan to email; Scan to PC; Scan to Network, Send to email, Send to network folder, Send to PC

 • 21,590,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  - Khổ giấy: A4/A5

  - Scan hai mặt: có

  - Cổng giao tiếp: USB

  - Độ sâu màu sắc: Bit depth: 24-bits external 48-bits internal


 • 17,860,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  - Độ phân giải 600dpi

  - Công suất scan 7500 trang/ngày.

  - Kết nối: USB 2.0 and USB 3.0, USB 2.0 port for Wi-Fi accessory

  - Tương thích Windows, Mac


 • 22,320,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  * i3-6100 (3.7GHz/3MB), 4GB DDR4, 500GB 7200RPM
  * DVDRW, Intel HD Graphics 530
  * 7 IN 1 CARD READER, Wifi 802.11AC+BT4

  * USB Key Board, USB OPTICAL MOUSE, No OS

  * Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

 • 2,690,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 2800 lumens
  - Độ tương phản: 10000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: lên tới 8.000 giờ
  - Cân nặng: 2.8 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 11,000,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 3100 lumens
  - Độ tương phản: 10000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: lên tới 8.000 giờ
  - Cân nặng: 2.8 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 11,880,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 3100 Ansi Lumens
  - Độ tương phản: 16000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: tối đa 10.000 giờ
  - Cân nặng: 2.9 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 12,100,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  - Độ tương phản: 16000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10.000 giờ
  - Cân nặng: 2.9 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 13,420,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  - Độ tương phản: 16000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10.000 giờ
  - Cân nặng: 2.9 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 14,520,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Độ sáng: 4500 lumens
  - Độ tương phản: 12000 : 1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: lên tới 7.000 giờ
  - Cân nặng: 3.4 Kg

  *(Phụ kiện đi kèm bao gồm: túi xách, remote, pin, dây cáp)

 • 20,350,000₫
 • * Độ sáng: 3800 ANSI Lumens- Độ tương phản:  12,000:1- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)- Bóng đèn: 230W-tuổi thọ tối đa 10.000 giờ- Kích thước chiếu :30” – 300”- Zoom 1.2X- Cổng tín hiệu vào:HDMI, Dsub 15 pin, Video, Audio, Serial, RJ45

 • 14,690,000₫
 • * Cường độ chiếu sáng 4200 Ansi Lumens.* Độ phân giải 1024x768 (XGA).* Độ tương phản 4000:1 * Bóng đèn 300W UHM* Tuổi thọ bóng đèn tối đa 6000 giờ (Eco), HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, S-VIDEO IN, 3 AUDIO IN (1 MIC IN), AUDIO OUT,RJ-45 

 • 48,590,000₫
 • Độ sáng 4200 ANSI Lumens, Độ phân giải:: XGA ( 1024 x 768 ), Độ tương phản: 4000:1, Kích thước chiếu: 30” – 300”,  zoom 1.6X; Tín hiệu vào : HDMI, Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio,  Composite video

 • 18,990,000₫
 • Bảo hành 24 tháng

  - Cường độ sáng : 2.700 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63""
  - Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)
  - Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X
  - Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn 6.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30° (Keystone)
  - Kết nối đầu vào/ra: 1-RGB, 1-HDMI, 1-Composite, đầu ra: 1-Stereo Jack
  - Loa: 1W (Mono), trọng lượng: 2.7 (Kg)

 • 11,660,000₫
 • Bảo hành 24 tháng

  - Cường độ sáng : 3.200 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63""
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Độ tương phản: 4.000:1; Zoom cơ: 1.3X
  - Trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30° (Keystone)
  - Kết nối đầu vào/ra: 1-RGB, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB type A, hỗ trợ kết nối không dây HDMI dongle, đầu ra: 1-Stereo Jack.
  - Loa: 1W ( Mono ), trọng lượng: 2.7 (Kg)

 • 13,750,000₫
 • Bảo hành 24 tháng 

  - Cường độ sáng : 4.500 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.75""
  - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
  - Độ tương phản: 3.700:1; Zoom cơ: 1.45X, tỷ lệ chiếu: 16:10
  - Khả năng trình chiếu: Từ 40” tới 300” (1.02 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 5.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình: chiều dọc +/-30°, chiều ngang +/-20°
  - Cổng kết nối: 3-RGB (2-In,1-Out) 2-Audio Stereo Jack (1-In,1-Out),  2-HDMI, 1-Video, điều khiển: 1-RJ45, 1-RS232
  - Loa: 10W ( Mono ), Trọng lượng: 5.6(Kg)
  *Đặc biệt:
  Dịch chuyển ống kính lên/xuống:+/-5%;trái/phải:+/-3%. 

 • 31,680,000₫
 • Bảo hành 24 tháng

  - Cường độ sáng : 4.200 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.75"
  - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
  - Độ tương phản: 3.700:1; Zoom cơ: 1.6X
  - Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc:+/-20°, trọng lượng: 4.1 (Kg)
  - Cổng kết nối: 3-RGB (2-In,1-Out),2-HDMI, 1-Video;1- Svideo, 1-RS232, RJ45, USB (Type A-B), mini jack, loa (16w mono)
  * Đặc biệt: kết nối: Wireless (tùy chọn); dây USB; LAN (RJ45); Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF); USB Flash (file ảnh)

 • Liên hệ
 • Bảo hành 24 tháng

  - Cường độ sáng : 4.200 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.75""
  - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
  - Độ tương phản: 3.700:1; Zoom cơ: 1.6X
  - Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc:+/-20°, trọng lượng: 4.1 (Kg)
  - Cổng kết nối: 3-RGB (2-In,1-Out),2-HDMI, 1- HDBT, 1-Video;1- Svideo,  1-RS232, RJ45, USB (Type A-B), mini jack, loa (16w mono)
  * Đặc biệt: kết nối: Wireless (tùy chọn); dây USB; HDBT; LAN (RJ45);  Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF); USB Flash (file ảnh)"

 • Liên hệ
 • Bảo hành 24 tháng 

  - Cường độ sáng : 4.300 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.75""
  - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
  - Độ tương phản:20.000:1; Zoom cơ: 1.6X
  - Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc:+/-20°, trọng lượng: 4.1 (Kg)
  - Cổng kết nối: 3-RGB (2-In,1-Out),2-HDMI, 1-Video;1- Svideo, 1-RS232, RJ45, USB (Type A-B), mini jack, loa (16w mono)
  * Đặc biệt: kết nối: Wireless (tùy chọn); dây USB; LAN (RJ45); Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF); USB Flash (file ảnh)"


 • Liên hệ
 • Bảo hành 24 tháng

  - Cường độ sáng : 4.300 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.75""
  - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
  - Độ tương phản: 20.000:1; Zoom cơ: 1.6X
  - Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
  - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
  - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc:+/-20°, trọng lượng: 4.1 (Kg)
  - Cổng kết nối: 3-RGB (2-In,1-Out),2-HDMI, 1- HDBT, 1-Video;1- Svideo, 1-RS232, RJ45, USB (Type A-B), mini jack, loa (16w mono)
  ** Đặc biệt: kết nối: Wireless (tùy chọn); dây USB; HDBT; LAN (RJ45); Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF); USB Flash (file ảnh)"

 • Liên hệ