Đăng ký tài khoản

Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên www.nama.vn?
Quý khách bấm nút “Đăng ký” ở góc trên cùng bên phải màn hình, và điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.

Bình luận