Sắp xếp theo:
* Bảo hành: 12 tháng
* Loại máy: Điều hòa một chiều
* Kiểu máy: Treo tường
* Loại gas: R410A
* Công nghệ làm lạnh nhanh: 
* Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
* Xuất xứ: Thái Lan

 • 7,390,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 9,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 15,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 21,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Loại gas: R32
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Tấm lọc: Apatit Titan
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 9,890,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Loại gas: R32
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Tấm lọc: Apatit Titan
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 12,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Loại gas: R32
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Tấm lọc: Apatit Titan
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 19,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  Có chức năng hẹn giờ và tự khởi động lại khi có điện
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 12,050,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  Có chức năng hẹn giờ và tự khởi động lại khi có điện
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 14,290,000₫
 • * Bảo hành: 24 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Công nghệ:  Inverter, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan • 7,150,000₫
 • * Bảo hành: 24 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Công nghệ:  Inverter, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 8,790,000₫
 • * Bảo hành: 24 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Công nghệ:  Inverter, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 16,290,000₫
 • * Bảo hành: 24 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Công nghệ:  Inverter, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 18,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 18000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 20,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 24000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 28,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 10,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 15,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 22,590,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 7,890,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 12000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 12,450,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 18000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 18,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 24000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 25,190,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 9000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 10,250,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 12000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 13,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 9000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 11,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: P-Tech
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 16,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: P-Tech
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,190,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tấm lọc: Ba lớp
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: Jet Cool
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R22
  * Xuất xứ: Việt Nam

 • 6,190,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tấm lọc: Ba lớp
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: Jet Cool
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R22
  * Xuất xứ: Việt Nam

 • 7,390,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R32
  * Chế độ làm khô, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 22,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R32
  * Chế độ làm khô, Làm lạnh nhanh tức thì
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 30,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R32
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 11,390,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R32
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 13,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 13,690,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Loại gas: R410A
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: 
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Thái Lan

 • 16,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 12,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 23,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 17,590,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 25,450,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 34,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tấm lọc: ẤM VI LỌC 3M
  Công nghệ làm lạnh nhanh
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan • 8,550,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tấm lọc: ẤM VI LỌC 3M
  Công nghệ làm lạnh nhanh
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan • 9,390,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tấm lọc: ẤM VI LỌC 3M
  Công nghệ làm lạnh nhanh
  * Chế độ lọc: Hút ẩm, Khử mùi
  * Sử dụng ga: R410A
  * Xuất xứ: Thái Lan • 18,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều
  * Công suất: 18.000btu
  * Phạm vi làm lạnh 30m2
  * Quạt gió 4 hướng thổi


 • 21,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều
  * Công suất: 24.000btu
  * Phạm vi làm lạnh 40m2
  * Quạt gió 4 hướng thổi


 • 24,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 22,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 


 • 34,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 

 • 44,799,000₫