Sắp xếp theo:
* Bảo hành: 12 tháng
* Loại máy: Điều hòa một chiều
* Kiểu máy: Treo tường
* Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
* Công suất: 18000 BTU
* Tấm lọc: Nanoe-G
* Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
* Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
* Xuất xứ: Malaysia

 • 20,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 24000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 28,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 10,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 15,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 22,590,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 7,890,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 12000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 12,450,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 18000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 18,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  1.5 HP
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 24000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 25,190,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 9000 BTU
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Chế độ: Làm lạnh nhanh iAUTO
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 10,250,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 12000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 13,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công suất: 9000 BTU
  * Tấm lọc: Nanoe-G
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 11,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: P-Tech
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 16,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa một chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Loại gas: R32
  Nanoe-G
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: P-Tech
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,190,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,790,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 12,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 23,290,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 17,590,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 25,450,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 34,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 2 chiều
  * Kiểu máy: Treo tường
  * Tính năng nổi bật: Công nghệ Inverter
  * Công nghệ làm lạnh nhanh: iAUTO-X
  Tấm lọc: Nanoe-G
  * Loại gas: R32
  * Chế độ lọc: Kháng khuẩn, Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 14,990,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều
  * Công suất: 18.000btu
  * Phạm vi làm lạnh 30m2
  * Quạt gió 4 hướng thổi


 • 21,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều
  * Công suất: 24.000btu
  * Phạm vi làm lạnh 40m2
  * Quạt gió 4 hướng thổi


 • 24,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 
  * Xuất xứ: Malaysia

 • 22,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 


 • 34,799,000₫
 • * Bảo hành: 12 tháng
  * Loại máy: Điều hòa 1 chiều
  * Kiểu máy: Điều hòa tủ đứng - Non Inverter
  * Tính năng : Hoạt động êm ái, Điều khiển từ xa, Đảo cánh tự động
  * Loại gas: R22
  * Chế độ lọc: Khử mùi, Hút ẩm 

 • 44,799,000₫