Sắp xếp theo:

Bảo hành 12 tháng

- Màn hình: 7", TFT

- RAM: 1 GB, Bộ nhớ: 8 GB

- Camera: 2 MP, Selfie 2 MP

- Kết nối: 3G, nghe gọi

- PIN: 3600 mAh, SIM: 1 SIM

 • 2,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 7", TFT

  - RAM: 1 GB, Bộ nhớ: 8 GB

  - Camera: 2 MP, Selfie 2 MP

  - Kết nối: 3G, nghe gọi

  - PIN: 3600 mAh, SIM: 1 SIM

  IM

 • 2,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 10.1", PLS
  - CPU: Exynos 7870, Android 6.0
  - RAM: 3 GB, Bộ nhớ: 16 GB
  - Camera: 8 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, 4G, nghe gọi
  - PIN: 7300 mAh, SIM: 1 SIM • 8,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 10.1", PLS
  - CPU: Exynos 7870, Android 6.0
  - RAM: 3 GB, Bộ nhớ: 16 GB
  - Camera: 8 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, 4G, nghe gọi
  - PIN: 7300 mAh, SIM: 1 SIM

 • 8,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Màn hình: 10.1", HFFS
  - CPU: Exynos 7870, Android 6.0
  - RAM: 2 GB, Bộ nhớ: 16 GB
  - Camera: 8 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, 4G, nghe gọi
  - PIN: 7300 mAh, SIM: 1 SIM

 • 7,290,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 7", TFT
  - CPU: 4 nhân, Android 5.1
  - RAM: 1.5 GB, Bộ nhớ: 8 GB
  - Camera: 5 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, 4G, nghe gọi
  - PIN: 4000 mAh, SIM: 1 SIM

 • 3,590,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 7", TFT
  - CPU: 4 nhân, Android 5.1
  - RAM: 1.5 GB, Bộ nhớ: 8 GB
  - Camera: 5 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, 4G, nghe gọi
  - PIN: 4000 mAh, SIM: 1 SIM

 • 3,590,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 9.6", WXGA TFT
  - CPU: Spreadtrum, Android 4.4
  - RAM: 1.5 GB, Bộ nhớ: 8 GB
  - Camera: 5 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, nghe gọi
  - PIN: 5000 mAh, SIM: 1 SIM

 • 4,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 9.6", WXGA TFT
  - CPU: Spreadtrum, Android 4.4
  - RAM: 1.5 GB, Bộ nhớ: 8 GB
  - Camera: 5 MP, Selfie 2 MP
  - Kết nối: 3G, nghe gọi
  - PIN: 5000 mAh, SIM: 1 SIM

 • 4,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn Hình: 9.7", Super AMOLED
  - HDH: Android 5.0, CPU: 8 nhân
  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB
  - Camera : 8 MP và 2.1 MP
  - Kết Nối: 3G, 4G, Nghe Gọi
  - Pin: 5870 mAh

 • 11,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn Hình: 9.7", Super AMOLED
  - HDH: Android 5.0, CPU: 8 nhân
  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB
  - Camera : 8 MP và 2.1 MP
  - Kết Nối: 3G, 4G, Nghe Gọi
  - Pin: 5870 mAh

 • 11,990,000₫