Sắp xếp theo:

Bảo hành 12 tháng

- Màn hình: 5 inch 720 x 1280 pixels
- HÐH: Android 5.1
- Chip: Qualcomm Snapdragon 616 8 nhân 64-bit
- CPU: Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, RAM 3 GB
- Camera: 8.0 MP, 2 SIM
- Dung lượng pin: 2550 mAh

 • 4,190,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 5 inch 720 x 1280 pixels
  - HÐH: Android 5.1
  - Chip: Qualcomm Snapdragon 616 8 nhân 64-bit
  - CPU: Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, RAM 3 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2550 mAh

 • 4,190,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Màn hình: Full HD (960x540 qHD), 5.0 inch
  - HÐH: Android 5.0
  - CPU: Quad-core 1.2 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2500 mAh

 • 2,790,000₫
 • Bảo hành 12 tháng 

  - Màn hình: Full HD (960x540 qHD), 5.0 inch
  - HÐH: Android 5.0
  - CPU: Quad-core 1.2 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2500 mAh

 • 2,790,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: Full HD (960x540 qHD), 5.0 inch
  - Chip: Qualcomm Snapdragon 425
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2500 mAh

 • 2,890,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: Full HD (960x540 qHD), 5.0 inch
  - Chip: Qualcomm Snapdragon 425
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2500 mAh

 • 2,890,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: Full HD (960x540 qHD), 5.0 inch
  - Chip: Qualcomm Snapdragon 425
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2500 mAh

 • 2,890,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 5.2 inch 720 x 1280 pixels
  - Chip: Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2650 mAh

 • 3,490,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 5.2 inch 720 x 1280 pixels
  - Chip: Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2650 mAh

 • 3,490,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  - Màn hình: 5.2 inch 720 x 1280 pixels
  - Chip: Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430
  - HÐH: Android 6.0
  - CPU: Quad-core 1.4 GHz, RAM 2 GB
  - Camera: 8.0 MP, 2 SIM
  - Dung lượng pin: 2650 mAh

 • 3,490,000₫