Dell Vostro 3478

Dell Vostro 3478 70160119 Black 12,550,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro 3478 70165060 Black 13,380,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro 3478 R3M961 13,690,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay