Dell Vostro V5471

Dell Vostro 5471 VTI5207W-Rose 16,480,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 5471 VTI5207W-Silver 16,480,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5471 42VN54DW02 -Silver 21,990,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5471 70146452 Silver 24,720,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5471 70152999 Silver 24,920,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5471 70153001 Silver 23,890,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB