Dell XPS 13

Dell XPS 9360 70148070 Silver 33,190,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell XPS 9370 415PX1 Silver 42,390,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB