Lenovo IdeaPad

Lenovo IdeaPad 120S-11IAP 81A4006YVN- Pink 5,020,000₫
Khuyến mãi:

Túi chống Shock + Chuột quang USB

Lenovo IdeaPad 120S-11IAP 81A40070VN- White 5,020,000₫
Khuyến mãi:

Túi chống Shock + Chuột quang USB

Lenovo IdeaPad 120S-11IAP 81A400DYVN Grey 5,020,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo Ideapad 320-14ISK 80XG007SVN Xám 9,450,000₫
Khuyến mãi:

Tặng Balo Lenovo chính hãng

LENOVO IdeaPad 320-15IKB 81BG00DYVN Gray 12,690,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 320-15IKB 81BG00E0VN Gray 13,650,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 320-15ISK 80XH01RKVN Đen 9,760,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo IdeaPad 320S-14IKB 80X400HRVN (Grey) 11,130,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN (Grey) 12,540,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 520s-14IKB 80X200J2VN Vàng 12,070,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 520s-14IKB 81BL0086VN Vàng 13,860,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB 80VQ00ABVN Gold 14,800,000₫
Khuyến mãi:

Tặng Balo chính Hãng + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 720s-13IKB 81BV0061VN Vàng 20,790,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

LENOVO IdeaPad 720s-13IKB 81BV0062VN Vàng 23,620,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB